ข่าวกิจกรรม

การประชุมผู้จัดการการศึกษาโดยครอบครัว

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

   วัยที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. นายชูฌาณ  พีรชัยเดโช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้จัดการการศึกษาโดยครอบครัว ณ ห้องประชุมนนทคุณพิพัฒน์ สพป.นนทบุรี เขต 2