Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

โครงการประกวดงานเขียน"ร้อยเรียงความประทับใจจากการอ่านพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี"

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (doc03913320181128160339.pdf)doc03913320181128160339.pdf นิเทศฯ2991 Kb83

  ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดทำโครงการประกวดงานเขียน "ร้อยเรียงความประทับใจจากการอ่านพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนเเละประชาชนชาวไทย อ่านหนังสือพระราชนิพนธ์และนำความประทับใจ ตลอดจนคุณค่าที่ได้รับจากการิ่านมาถ่ายทอดให้เป็ฯที่รับรู้สู่สาธารณชน ซึ่งเปิดรับผลงานตั้งเเต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

  ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ ขอให้สถานศึกษาในสังกัดประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการตามความสมัครใจ

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้อำนวยการ

แนะนำ สพป.นบ.2

Facebook

วารสารครูประถมนนท์ 2

โรงเรียนสุจริต

อ่านเถิดเด็กไทย

เว็บไซต์หน่วยงาน

สารสนเทศการประเมินผล

link สารสนเทศ