Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Library:Care the Bear

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (doc03912920181128153417.pdf)doc03912920181128153417.pdf นิเทศฯ981 Kb96

  ด้วยสมาคมห้องสมุดแห่ประเทศไทย ในพระราชาชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย ได้จัดทำโครงการ Library:Care the Bear เพื่อขยายบทบาทเเละการมีส่วร่วมของห้องสมุดในการร่วมสร้างการเปลี่ยนเเปลงในชุมชนเเละสังคมอย่างเป็นรูปธรรม และช่วยสร้างจิตสำนึก ปลูกฝังพฤติกรรมการรักษาสิ่งเเวดล้อม ตลอดจนการลดภาวะโลกร้อนเพื่อเป็นเเบบอย่างที่ดีให้แก่อนุชนรุ่นหลังในการช่วยดูแลรักษาสิ่งเเวดล้อมเเละขอเชิญชวนให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

  ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบเเละสมัครเข้าร่วมโครงการตามความสมัครใจ ดังรายละเอียดตามสื่งที่ส่งมาด้วย

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้อำนวยการ

แนะนำ สพป.นบ.2

Facebook

วารสารครูประถมนนท์ 2

โรงเรียนสุจริต

อ่านเถิดเด็กไทย

เว็บไซต์หน่วยงาน

สารสนเทศการประเมินผล

link สารสนเทศ