เนื้อหา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2562

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

    วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 - 12.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  ณ ห้องประชุมนนทคุณพิพัฒน์ สพป.นนทบุรี เขต 2