เนื้อหา

ประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

    วันพฤหัสบดี ที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางธรรมพร  แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  ณ ห้องประชุมนนทคุณพิพัฒน์