แจ้งโรงเรียน-ผู้รับผิดชอบโปรแกรม Thai School Lunch ลงทะเบียนเป็น Admin ของโรงเรียน

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ตามที่ สพป.นนทบุรี เขต 2  โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ได้แจ้งให้โรงเรียนส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบโปรแกรม Thai School Lunch (TSL) การจัดเมนูอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา นั้น

ในการนี้ ขอความร่วมมือให้โรงเรียนทุกโรงแจ้งผู้รับผิดชอบโปรแกรม TSL ลงทะเบียนเพื่อเป็น Admin โรงเรียน   ดยเข้าเว็บไซต์  www.thaieducation.net/adminschool/  (จะมีขั้นตอนในการบอกให้ทำอย่างชัดเจน)  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ พร้อมรูปภาพ...หากขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง Admin เขต  ไม่สามารถยืนยันข้อมูลได้ 

ทั้งนี้  มีโรงเรียนนำร่องไปแล้ว 1 โรง  คือโรงเรียนวัดกลางเกร็ด  

จึงแจ้งมาเพื่อทราบในเบื้องต้น  ส่วนรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง