ประชาสัมพันธ์โครงการ "THAILAND SUPER CAMP"

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (1.doc)1.doc ประชาสัมพันธ์915 Kb86
Download this file (2.jpg)2.jpg ประชาสัมพันธ์122 Kb75

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และมูลนิธิธรรมดี ได้ริเริ่มจัดค่ายเยาวชน "THAILAND SUPER CAMP"  ภายใต้โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยรูปแบบกิจกรรมเป็นการนำเสนอเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้สมัยใหม่มาใช้ ฝึกกระบวนการคิดแก้ปัญหา พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะทางด้านสังคม และเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ ผสานเข้ากับความสนุกสนานท้าทายในสไตล์ที่เยาวชนชื่นชอบพร้อมโจทยฺท้ายทายให้เยาวชนได้ลงมือปฏิบัติภารกิจเปลียนแปลงสังคม จึงขอเชิญนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2561 โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสิทธิ  วัฒนายากร โทร. 08 1697 5850 หรือ w-mail:sitthi@dcconsultants.co.th