ประชาสัมพันธ์การอบรมวิธีการสอนภาษาไทย ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (img-180911152539.pdf)img-180911152539.pdf ประชาสัมพันธ์1507 Kb335

   ชมรมส่งเสริมภาษาไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมพัฒนาความรู้ของครูชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เพื่อจัดกิจกรรมในชั้นเรียนพัฒนาสมองและการอ่านเขียน และเพื่อช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอ่านสอบ Literacy,PISA,GATและ O-NET (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)