Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

แนวทางการปฏิบัติสำหรับกณีที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยพัฒนาครูขอยกเลิกการจัดอบรม ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2561

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (IMG.pdf)รายชื่อ บุคคล371 Kb142
Download this file (รายชื่อข้าราชการครูที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมเนื่องจากหน่วยพัฒนายกเลิกการจัดอบรม)ตารางรายชื่อ บุคคล11 Kb163

สพฐ.แจ้งให้ข้าราชการครูที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยพัฒนาครูขอยกเลิกหลักสูตรและรุ่นการจัดอบรม ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ ให้ดำเนินการดังนี้ 1) ประสานกับหน่วยพัฒนาตามประกาศรายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของ สพฐ. ในหลักสูตรที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาตนเองรายบุคคบ(ID Plane) ที่มีที่นั่งว่างรองรับได้ ซึ่งหลักสูตรต้องอยู่ในจังหวัดที่ปฏิบัติหน้าที่/จังหวัดใกล้เคียง/จังหวัดในเขตตรวจราชการ หรือในภูมิภาค โดยไม่ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ http://training.obec.go.th  2)ขออนุมัติการไปอบรมจากผุ้อำนวยการสถานศึกษา 3)รายงานผลการขออนุมัติการอบรมจากผู้อำนวยการสถานศึกษาไปยัง สพป.นนทบุรี เขต 2 ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2561

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้อำนวยการ

แนะนำ สพป.นบ.2

Facebook

วารสารครูประถมนนท์ 2

โรงเรียนสุจริต

อ่านเถิดเด็กไทย

เว็บไซต์หน่วยงาน

สารสนเทศการประเมินผล

link สารสนเทศ