Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

แจ้งโรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง/ วัดโมลี/ รุ่งเรืองวิทยา

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ขอความร่วมมือให้โรงเรียน "ส่งแบบติดตามการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา"  ตามหนังสือที่ ศธ 04077/430 ลว.9 ก.พ. 61 ซึ่งโรงเรียนอื่นๆ ได้ส่งมาแล้ว  เหลือเพียง 3 โรง (แสงประทีปรัฐบำรุง/ วัดโมลี/ รุ่งเรืองวิทยา) เนื่องจากเลยระยะเวลามานานพอควร ขอให้โรงเรียนรีบนำส่งแบบติดตามฯ  ดังกล่าว  ซึ่งมีจำนวน 14 หน้า จัดส่งมาที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  โดยด่วน  เพื่อจักได้รายงานส่งแบบติดตามให้ สพฐ. จึงขอแจ้งมาเพื่อทราบ

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้อำนวยการ

แนะนำ สพป.นบ.2

Facebook

วารสารครูประถมนนท์ 2

โรงเรียนสุจริต

อ่านเถิดเด็กไทย

เว็บไซต์หน่วยงาน

สารสนเทศการประเมินผล

link สารสนเทศ