Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน (แจ้งทุกโรงเรียน)

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ด่วนที่สุด... ด้วยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สพฐ. แจ้งว่าโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการติดตามผลการดำเนินงานจากผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งแบบรายงานดังกล่าวให้กับโรงเรียนโดยกรอกข้อมูลลงในแบบติดตามฯ มี 3 หน้า (หนังสือ ที่ ศธ 04077/1783 ลว. 6 ก.ค. 61) นั้น 

                       จึงขอความร่วมมือให้โรงเรียนกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย พร้อมส่งให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันพุธที่ 25 ก.ค. 61  (รายละเอียดดูได้ในระบบ E-Office)

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้อำนวยการ

แนะนำ สพป.นบ.2

Facebook

วารสารครูประถมนนท์ 2

โรงเรียนสุจริต

อ่านเถิดเด็กไทย

เว็บไซต์หน่วยงาน

สารสนเทศการประเมินผล

link สารสนเทศ