เนื้อหา

การจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์(DLIT) ประจำปีงบประมาณ 2561

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง.pdf)ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง.pdf กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์71 Kb188
Download this file (คำสั่ง.pdf)คำสั่ง.pdf กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์96 Kb159
Download this file (คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา(DLIT).pdf)คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา(DLIT).pdf กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์92 Kb175
Download this file (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ.pdf)ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ.pdf กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์45 Kb158
Download this file (บันทึกขอเชิญเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา(DLIT).pdf)บันทึกขอเชิญเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา(DLIT).pdf กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์75 Kb161
Download this file (ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง DLIT สพป.นนทบุรี เขต 2.pdf)ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง DLIT สพป.นนทบุรี เขต 2.pdf กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์50 Kb191
Download this file (ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์(DLIT).pdf)ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์(DLIT).pdf กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์108 Kb157
Download this file (ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์(DLIT)_2.pdf)ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์(DLIT)_2.pdf กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์31 Kb169
Download this file (ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์_1.pdf)ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์_1.pdf กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์117 Kb153
Download this file (ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์_2.pdf)ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์_2.pdf กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์85 Kb167
Download this file (ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์_3.pdf)ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์_3.pdf กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์24 Kb164
Download this file (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDLIT.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDLIT.pdf กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์83 Kb159
Download this file (รายงานการพิจารณาผลการประกวดราคาDLIT_1.pdf)รายงานการพิจารณาผลการประกวดราคาDLIT_1.pdf กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์103 Kb154
Download this file (รายงานการพิจารณาผลการประกวดราคาDLIT_2.pdf)รายงานการพิจารณาผลการประกวดราคาDLIT_2.pdf กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์104 Kb182
Download this file (รายงานการพิจารณาผลการประกวดราคาDLIT_4.pdf)รายงานการพิจารณาผลการประกวดราคาDLIT_4.pdf กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์76 Kb176
Download this file (รายงานขอซื้อระบบคอมพิวเตอร์DLIT_1.pdf)รายงานขอซื้อระบบคอมพิวเตอร์DLIT_1.pdf กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์119 Kb168
Download this file (รายงานขอซื้อระบบคอมพิวเตอร์DLIT_2.pdf)รายงานขอซื้อระบบคอมพิวเตอร์DLIT_2.pdf กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์66 Kb169
Download this file (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ.pdf)รายละเอียดแนบท้ายประกาศ.pdf กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์50 Kb174
Download this file (หนังสือเชิญเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา(DLIT).pdf)หนังสือเชิญเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา(DLIT).pdf กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์94 Kb155
Download this file (ใบเสนอราคา(e-bidding)1.pdf)ใบเสนอราคา(e-bidding)1.pdf กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์115 Kb149
Download this file (ใบเสนอราคา(e-bidding)2.pdf)ใบเสนอราคา(e-bidding)2.pdf กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์68 Kb161

การจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์(DLIT) ประจำปีงบประมาณ 2561