Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

ประเมินความพึงพอใจ

เข้าสู่ระบบ

เอกสารหน่วยงาน

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

Tepe Online

Obec Awards

จัดการผลการเรียน

เนื้อหา

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย รายจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ.pdf)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ.pdf กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์87 Kb181
Download this file (รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560.pdf)รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560.pdf กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์95 Kb171
Download this file (รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560.pdf)รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560.pdf กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์248 Kb181

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

Share

แนะนำ สพป.นบ.2