Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

ประเมินความพึงพอใจ

เข้าสู่ระบบ

เอกสารหน่วยงาน

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

Tepe Online

Obec Awards

จัดการผลการเรียน

ขยายเวลารับสมัครโครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ประจำปีการศึกษา 2561

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (ใบขอทุุน.pdf)ใบขอทุุน.pdf บุคคล227 Kb94

     ตามที่ สพฐ.รวมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.วิทยามหิดล กำหนดโครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ประจำปี 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาดนตรีศึกษา ภาคพิเศษ จำนวน 60 คน ระยะเวลา 2 ปี โดย สพฐ.สนับสนุนวงเงินไม่เกินปีการศึกษาละ 140,000 บาท/คน/หลักสูตร รวมเป็นเงิน 280,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทหถ้วน) นั้น บัดนี้ สพฐ.ขยายเวลารับสมัครจาก 31 พ.ค.2561 เป็นวันที่ 30 มิ.ย.2561 หากมีข้าราชการในสังกัดสนใจ ส่งใบสมัครพร้อมกรอกรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ให้ สพป.นนทบุรี เขต 2 ภายในวันที่ 22 มิ.ย.2561 เพื่อรวบรวมส่ง สพฐ.ต่อไป อนึ่ง หากได้รับการคัดเลือก จะต้องทำสัญญารับทุนและปฏิบัติตามข้อกำหนดของ สพฐ.

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้อำนวยการ

แนะนำ สพป.นบ.2

Facebook

วารสารครูประถมนนท์ 2

โรงเรียนสุจริต

อ่านเถิดเด็กไทย

เว็บไซต์หน่วยงาน

สารสนเทศการประเมินผล

link สารสนเทศ