Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

แจ้งกำหนดการและรายละเอียดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ปี 2561

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (เกณฑใหม่ 2.jpg)เกณฑใหม่ 2.jpg จัดการศึกษา45 Kb149
Download this file (เกณใหม่ 1.jpg)เกณใหม่ 1.jpg จัดการศึกษา59 Kb133
Download this file (แบบแสดงรายชื่อ กำหนดการ .pdf)แบบแสดงรายชื่อ กำหนดการ .pdf จัดการศึกษา115 Kb102
Download this file (โรงเรียนที่เข้าร่วม.pdf)โรงเรียนที่เข้าร่วม.pdf จัดการศึกษา214 Kb119

 

            ด้วยสำนักงานลูกเสือ  ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน แจ้งว่า เนื่องจาก  ตามประกาศหลักเกณฑ์การให้คะแนนการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี ระดับประเทศ ประกาศ ณ วันที่  24   พฤศจิกายน   2560 เกิดความ คลาดเคลื่อนในส่วนของรายละเอียดคะแนนการเดินสวนสนาม (เริ่มตั้งแต่ สวนสนาม,เลี้ยวขวา หน้า-เดิน  จนถึงก่อน     ธง 1 ) และคะแนนการทำความเคารพ เมื่อผ่านธง 3 ธง จึงได้ยกเลิกการประกาศดังกล่าวและประกาศเกณฑ์การให้คะแนน  การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ประกาศ ณ  วันที่  20   เมษายน   2561 ( ฉบับใหม่ ) 

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี   เขต    ๒    จึงแจ้งรายละเอียดในการแข่งขัน กำหนดการ และรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ตามสิ่งที่แนบ  และขอให้โรงเรียนนำรายชื่อผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ เนตรนารี ที่ตรงกับผู้ที่เข้าประกวดจริงโดยให้ผู้อำนวยการโรงเรียนรับรองข้อมูลดังกล่าว ตามแบบแสดงรายชื่อแล้วนำไปส่งในการรายงานตัว ณ จุดลงทะเบียนในวันแข่งขันด้วย

ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบเป็นหนังสือราชการทาง E Office อีกครั้ง

 

ชไมพร  บูรณพล

นักวิชาการศึกษา  094-9263541

 

 

 

 

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้อำนวยการ

แนะนำ สพป.นบ.2

Facebook

วารสารครูประถมนนท์ 2

โรงเรียนสุจริต

อ่านเถิดเด็กไทย

เว็บไซต์หน่วยงาน

สารสนเทศการประเมินผล

link สารสนเทศ