Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

ประชาสัมพันธ์ "กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้สู่ภูมิภาค

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

  บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี จัด "กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้สู่ภูมิภาค" ภายใต้ โครงการบีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูไทย ในฐานะผู้ให้ที่สำคัญในระบบการศึกษาไทย ให้มีพลังกาย กำลังใจ และสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติหน้าที่แม่พิมพ์ของชาติ  เพื่อสร้างอนาคตที่แข็งแรงของประเทศอย่างยั่งยืนสืบไป  โดยจัดกิจกรรมคัดเลือก 10 ครูต้นแบบ เพื่อรับรางวัล "ครูไทยของแผ่นดิน" ในแต่ละปี รวมทั้งสิ้น 30 ท่าน   ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการตามช่องทาง ดังนี้

1.ส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่ คุณภาคิน ล้อมวงษ์ "โครงการบีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน" HR-CSR ชั้น 5 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ๋ เลขที่ : 97/11 ชั้น 6 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330

2.ติดต่อหรือสอบถามข้อมูลโครงการ ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 09.00 - 18.00 น. โทร. 02-655-0666 ต่อ 4271 มือถือ 081-8804349 คุณภาคิน ล้อมวงษ์ (โจ)

3.ดาวน์โหลดใบสมัครโครงการและระเบียบการ ฟรีได้ที่ www.bjc.co.th/kruthai หรือ www.facebook.com/bjckruthaikhongphandin

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้อำนวยการ

แนะนำ สพป.นบ.2

Facebook

วารสารครูประถมนนท์ 2

โรงเรียนสุจริต

อ่านเถิดเด็กไทย

เว็บไซต์หน่วยงาน

สารสนเทศการประเมินผล

link สารสนเทศ