Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2561

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

สพฐ.แจ้งว่า กระทรวงศสึกษาธิการ กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2561 ในวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้น้อมรำลึกถึงวันสำคัญ สามารถศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติและนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบและจัดข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2561 ณ สถานที่จัดกิจกรรมหรือวัดใกล้บ้าน

Share

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

20 ข่าวล่าสุด

ผู้อำนวยการ

แนะนำ สพป.นบ.2

Facebook

วารสารครูประถมนนท์ 2

โรงเรียนสุจริต

อ่านเถิดเด็กไทย

เว็บไซต์หน่วยงาน

สารสนเทศการประเมินผล

link สารสนเทศ