Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (งานวันแม่แห่งชาติ.pdf)งานวันแม่แห่งชาติ.pdf อำนวยการ1332 Kb68

ด้วย สพฐ. แจ้งว่า สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประ่จำปี 2561 ในวันที่ 12 ส.ค.2561 ขึ้น เพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่ดีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งหน้าที่ขอ่งลูกทีมีต่อแม่ จึงขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาและผู้ที่สนใจ ส่งแบบกรอกประวัติ จำนวน 6 ชุด พร้อมแผ่นซีดีประวัติย่อ ่จำนวน 2 แผ่น ส่งโดยตรงไปที่ ประธานคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เลขที่ 257 ตึกมหิดล ถนนนราชวิถี เขตราชเทวีึ กรุงเทพมหานคร 10400 ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 (โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์) เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลโล่เกียรติคุณในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 รายละเอียดดังแนบ

 

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้อำนวยการ

แนะนำ สพป.นบ.2

Facebook

วารสารครูประถมนนท์ 2

โรงเรียนสุจริต

อ่านเถิดเด็กไทย

เว็บไซต์หน่วยงาน

สารสนเทศการประเมินผล

link สารสนเทศ