ข่าวกิจกรรม

การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ