Get Adobe Flash player

กลุ่มภายใน

เอกสารหน่วยงาน

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

Tepe Online

Obec Awards

จัดการผลการเรียน

เนื้อหา

โครงการเพิ่มศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

  วันที่ 26 - 27 เมษายน 2561 นางธรรมพร  แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จัดโครงการเพิ่มศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยนำคณะบุคลากร สพป.นนทบุรี เขต 2 ไปศึกษาดูงานภูมิปัญญาท้องถิ่นตาลโตนด (สวนตาลลุงถนอม)ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ณ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 และโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

                

Share

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบรับ-ส่งหนังสือ

ประเมินความพึงพอใจ

รับเรื่อง

แนะนำ สพป.นบ.2