เนื้อหา

โครงการเพิ่มศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

  วันที่ 26 - 27 เมษายน 2561 นางธรรมพร  แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จัดโครงการเพิ่มศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยนำคณะบุคลากร สพป.นนทบุรี เขต 2 ไปศึกษาดูงานภูมิปัญญาท้องถิ่นตาลโตนด (สวนตาลลุงถนอม)ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ณ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 และโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ