ข่าวกิจกรรม

การอบรมเพิ่มศักยภาพและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 2

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

    การอบรมเพิ่มศักยภาพและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ครู่และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วันที่ 26-27 เมษายน 2561  ณ  โรงแรมบลูเวฟ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์