Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

การประชุมคณะทำงานรายงานการประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

   วันที่ 25 เมษายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  จัดการประชุมคณะทำงานรายงานการประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ณ  ห้องประชุมนนทคุณพิพัฒน์ 

 

   

     

 

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้อำนวยการ

แนะนำ สพป.นบ.2

Facebook

วารสารครูประถมนนท์ 2

โรงเรียนสุจริต

อ่านเถิดเด็กไทย

เว็บไซต์หน่วยงาน

สารสนเทศการประเมินผล

link สารสนเทศ