Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู ที่ผ่านการพิจารณาโดยสถาบันคุรุพัฒนาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (scan.pdf)scan.pdf ประชาสัมพันธ์2578 Kb77

    บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด และสถาบันนานมีบุ๊คส์อินโนเวชั่น ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรเพื่อการพัฒนาข้าราชการครู ที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการในปี 2561 จำนวน 8 หลักสูตร  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณมณฑิตา แม้นกลิ่นเนียม โทร. 088-8095422 ,089-8515499 (รายละเอียดหลักสูตรดังเอกสารแนบ)

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้อำนวยการ

แนะนำ สพป.นบ.2

วารสารครูประถมนนท์ 2

โรงเรียนสุจริต

เว็บไซต์หน่วยงาน

สารสนเทศการประเมินผล

link สารสนเทศ