Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

แจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (94451.jpg)94451.jpg อำนวยการ147 Kb81

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา แจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

-ค่าขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

-ค่าต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

-ค่าใบแทนใบอนุญาต

-ค่าหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

-ค่าเทียบโอนความรู้

ได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส   7-ELEVEN ทุกสาขาทั่วประเทศ  ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้อำนวยการ

แนะนำ สพป.นบ.2

Facebook

วารสารครูประถมนนท์ 2

โรงเรียนสุจริต

อ่านเถิดเด็กไทย

เว็บไซต์หน่วยงาน

สารสนเทศการประเมินผล

link สารสนเทศ