Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

แผนการจัดการศึกษา

สารสนเทศ 2560

รายงานการดำเนินงาน

ทำเนียบสถานศึกษา 60

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

คู่มือประชาชน

E-Office สพฐ.

Tepe Online

Obec Awards

อ่านเถิดเด็กไทย

ให้โควตาพิเศษแก่บุคลากรเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท สาขาวิชาต่าง ทั้งภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทยและหลักศูตรนานาชาติ  เพื่อเป็นการให้บริการทางวิชาการ พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น มีความ ความสามารถ บัณฑิตวิทยาลัยจึงให้สิทธิบุคลากรในสังกัดเข้าศึกษาต่อตามโควตาพิเศษของการรับสมัคร ดังนี้1.โครงการพิเศษตามความร่วมมือ (เรียนนอกเวลาราชการ ไม่สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ ระดับปริญญาโทจำนวน 4 สาขาวิชา คือ 1.การสอนภาษาไทย (รับสมัครรอบที่1) 2.การสอนสังคมศึกษา (รับสมัครรอบที่ 1) 3.เทคโนโลยีการศึกษา (รับสมัครรอบที่ 1 และรอบที่ 2)  4. พัฒนาศึกษา (รับสมัครรอบที่ 1 และรอบที่ 2)   2. โครงการพิเศษ (เรียนนอกเวลาราชการ) ระดับปริญญาโท จำนวน 1 สาขาวิชา คือ สนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา (รับสมัครรอบที่ 1และรอบที่2) ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://graduate.su.ac.th สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โทร. 0 2849 7502 

 

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้อำนวยการ

แนะนำ สพป.นบ.2

วารสารครูประถมนนท์ 2

เว็บไซต์หน่วยงาน

ลิงค์น่าสนใจ

 

 

สารสนเทศการประเมินผล

link สารสนเทศ

ห้องเรียนกีฬา