Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

โครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสำหรับการศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์ ประจำปี 2561

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (รายละเอียดโครงการ.pdf)รายละเอียดโครงการ.pdf อำนวยการ516 Kb406

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐเกาหลี และองค์กร APCEIU,UNESCO ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสำหรับการศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์ ประจำปี 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ยนครูปฏิบัติงานสอนระหว่างกัน  โดยครูชาวเกาหลีเข้าร่วมโครงการในประเทศไทย ระหว่างเดือนพฤษภาคม - เดือนสิงหาคม 2561 และครูไทยไปเข้าร่วมโครงการ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างเดือนกันยายน - เดือนพฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐเกาหลีจะรับผิดชอบเงินเดือน ที่พักและค่ารักษาพยาบาล สำหรับครูเกาหลีขณะที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมด   ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติจะเข้าร่วมโครงการ  สามารถจัดทำใบสมัครส่งไปที่สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทางอีเมล์ Relationsgroup@hotmail.com ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561  (รายละเอียดโครงการดังเอกสารแนบ)

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้อำนวยการ

แนะนำ สพป.นบ.2

Facebook

วารสารครูประถมนนท์ 2

โรงเรียนสุจริต

อ่านเถิดเด็กไทย

เว็บไซต์หน่วยงาน

สารสนเทศการประเมินผล

link สารสนเทศ