Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

แผนการจัดการศึกษา

สารสนเทศ 2560

รายงานการดำเนินงาน

ทำเนียบสถานศึกษา 60

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

คู่มือประชาชน

E-Office สพฐ.

Tepe Online

Obec Awards

อ่านเถิดเด็กไทย

งาน BK OPEN HOUSE เปิดบ้านบางโค น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่ศตวรรษที่ 21

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

    วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นางเพ็ญจา เสมอเหมือน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการจัดการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ "BK OPEN HOUSE งานเปิดบ้านบางโค น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่ศตวรรษที่ 21 ณ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)

  

  

                        

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้อำนวยการ

แนะนำ สพป.นบ.2

วารสารครูประถมนนท์ 2

เว็บไซต์หน่วยงาน

ลิงค์น่าสนใจ

 

 

สารสนเทศการประเมินผล

link สารสนเทศ

ห้องเรียนกีฬา