Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

แผนการจัดการศึกษา

สารสนเทศ 2560

รายงานการดำเนินงาน

ทำเนียบสถานศึกษา 60

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

คู่มือประชาชน

E-Office สพฐ.

Tepe Online

Obec Awards

อ่านเถิดเด็กไทย

งานวันวิชาการ เปิดรั้วโรงเรียน (Open House)"

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

   วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นางเพ็ญจา เสมอเหมือน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 พร้อมคณะ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ “วันวิชาการ เปิดรั้วโรงเรียน (Open House)” โรงเรียนคลองเกลือ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถ และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน 

                

                                                                                                            

                                                          

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้อำนวยการ

แนะนำ สพป.นบ.2

วารสารครูประถมนนท์ 2

เว็บไซต์หน่วยงาน

ลิงค์น่าสนใจ

 

 

สารสนเทศการประเมินผล

link สารสนเทศ

ห้องเรียนกีฬา