เนื้อหา

บริษัท สกอลลาร์ วิดีโอ จำกัด มอบสื่อประกอบการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จำนวน 20 โรงเรียน

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 นางอรวรรณ  แสงสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ช่วยปฏิบัติราชการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เป็นประธานรับมอบสื่อจากบริษัท สกอลลาร์ วิดีโอ จำกัด ซึ่งมอบสื่อการเรียนการสอน VDO , DVD , CD-ROM  ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จำนวน 20 โรงเรียน