Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต2 เข้าเยี่ยมคาราวะและมอบของขวัญเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

นางธรรมพร  แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางอรวรรณ  แสงสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ช่วยปฏิบัติราชการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 และคณะ เข้าพบและกราบขอบพระคุณ นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 และสวัสดีพี่น้องในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1  ด้วยความเคารพที่ให้ความอุปการะคุณในคราวฝึกประสบการณ์เข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2560

                   

      

                 

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้อำนวยการ

แนะนำ สพป.นบ.2

Facebook

วารสารครูประถมนนท์ 2

โรงเรียนสุจริต

อ่านเถิดเด็กไทย

เว็บไซต์หน่วยงาน

สารสนเทศการประเมินผล

link สารสนเทศ