Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

แผนการจัดการศึกษา

สารสนเทศ 2560

รายงานการดำเนินงาน

ทำเนียบสถานศึกษา 60

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

คู่มือประชาชน

E-Office สพฐ.

Tepe Online

Obec Awards

อ่านเถิดเด็กไทย

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 กราบนมัสการพระครูนนทคุณพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดเชิงเลน พร้อมตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเชิงเลน

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 นางธรรมพร  แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ช่วยปฏิบัติราชการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ได้เข้ากราบนมัสการ พระครูนนทคุณพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดเชิงเลน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน  พร้อมกันนี้ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเชิงเลน ซึ่งมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา 2559 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ มีคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 8      ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  และมีผลการทดสอบ NT ชั้น ป.3 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ

 

   

       

        

   

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้อำนวยการ

แนะนำ สพป.นบ.2

วารสารครูประถมนนท์ 2

เว็บไซต์หน่วยงาน

สารสนเทศการประเมินผล

link สารสนเทศ