Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

รายชื่อมีสิทธิสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด (ปฏิบัติงานในสพป.นนทบุรี เขต ๒)

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ตามที่ สพป.นนทบุรี เขต ๒ ได้ประกาศรับสมัครอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานใน สพป.นนทบุรี เขต๒ นั้น  ปรากฏว่า มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๒ ราย และสพป.นนทบุรี เขต ๒ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้มีการคัดเลือก ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคลองเกลือรวมใจ อาคาร ๒ ชั้น ๒ สพป.นนทบุรี เขต ๒ โดยวิธีการสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้าคัดเลือก ตั้งแต่เวลา ๐๘.๑๕- ๐๘.๔๕ น. รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้อำนวยการ

แนะนำ สพป.นบ.2

Facebook

วารสารครูประถมนนท์ 2

โรงเรียนสุจริต

อ่านเถิดเด็กไทย

เว็บไซต์หน่วยงาน

สารสนเทศการประเมินผล

link สารสนเทศ