Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรีดีเด่น สาขายุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2561

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกยุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2561 เพื่อเชิญชวนเยาวชนหญิง ที่มีอายุ 28 - 25 ปี เข้ารับการคัดเลือก โดยส่งแบบเสนอประวัติ และแบบสรุปผลงาน พร้อมแผ่นซีดีบันทึกข้อมูล จำนวน 1 ชุด ไปยังกรมกิจการเด็กและเยาวชนกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชนและครอบครัว ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2560 (นับวันที่ลงประทับตราไปรษณีย์) ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศํพท์ 02 651 6507 ,02 651 7788 หรือ 02 2555850 ต่อ 121 และ122 สามารถดาวน์โหลดแบบเสนอประวัติและผลงานได้ทางเว็บไซต์ www.dcy.go.th หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" 

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้อำนวยการ

แนะนำ สพป.นบ.2

Facebook

วารสารครูประถมนนท์ 2

โรงเรียนสุจริต

อ่านเถิดเด็กไทย

เว็บไซต์หน่วยงาน

สารสนเทศการประเมินผล

link สารสนเทศ