Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

แผนการจัดการศึกษา

สารสนเทศ 2560

รายงานการดำเนินงาน

ทำเนียบสถานศึกษา 60

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

คู่มือประชาชน

E-Office สพฐ.

Tepe Online

Obec Awards

อ่านเถิดเด็กไทย

การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ให้ ร.ร.ในสังกัด สำรวจข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ / พนักงานราชการ ที่มีคุณสมบัติครบการขอเครื่องราชฯ ประจำปี 2561 โดยให้ส่ง สพป.นนทบุรี เขต 2 อย่างน้อยภายใน วันที่ 13 พ.ย. 60

หลักฐานการส่ง

1.  แบบคำขอ (รร.1)

2.  สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด

3. สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ 2 ชุด

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้อำนวยการ

แนะนำ สพป.นบ.2

วารสารครูประถมนนท์ 2

เว็บไซต์หน่วยงาน

ลิงค์น่าสนใจ

 

 

สารสนเทศการประเมินผล

link สารสนเทศ

ห้องเรียนกีฬา