Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

แผนการจัดการศึกษา

สารสนเทศ 2560

ทำเนียบสถานศึกษา 60

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

คู่มือประชาชน

E-Office สพฐ.

Tepe Online

Obec Awards

link สารสนเทศ

ห้องเรียนกีฬา

สารสนเทศเพื่อการประเมินผล

อ่านเถิดเด็กไทย


ขอความอนุเคราะห์ขอเข้าเก็บข้อมูลแบบสอบถาม

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

แจ้งประชาสัมพันธ์ ด้วยน.ส.ปวีณา ยุงรัมย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยธนบุรี ซึ่งกำลังศึกษาและทำการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างแบบผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติของครูในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอปากเกร็ด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จึงขออนุญาตขอเข้าเก็บข้อมูลแบบสอบถามดังกล่าวในโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

Share

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

20 ข่าวล่าสุด

รักษาราชการแทน

แนะนำ สพป.นบ.2

วารสารครูประถมนนท์ 2

ลิงค์น่าสนใจ

 

 

เว็บไซต์หน่วยงาน