Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

แผนการจัดการศึกษา

สารสนเทศ 2560

รายงานการดำเนินงาน

ทำเนียบสถานศึกษา 60

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

คู่มือประชาชน

E-Office สพฐ.

Tepe Online

Obec Awards

อ่านเถิดเด็กไทย

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า k"

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย(Yotathai Training) กำหนดจัดอบรมโครงการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า k" ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 - 1 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการอบรมได้ที่ http://training.yotathai.com/con-k.html

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้อำนวยการ

แนะนำ สพป.นบ.2

วารสารครูประถมนนท์ 2

เว็บไซต์หน่วยงาน

สารสนเทศการประเมินผล

link สารสนเทศ