Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการสรา้งแบบทดสอบเชิงวิเคราะห์

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (ส่งประชาสัมพันธ์.docx)ส่งประชาสัมพันธ์.docx บุคคล17 Kb117

          ด้วย โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์  ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ ศูนย์วิชาการการวัดผลและประเมินผล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต  2  จัดทำโครงการสร้างแบบทดสอบเชิงวิเคราะห์ เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ   กำหนดจัดอบรมในวันที่ 18 – 19  กันยายน  2560  ณ ห้องประชุมโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์   กลุ่มเป้าหมายในการอบรมเป็นครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 , ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ครูผู้สอนต้องทำการสอนในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์    วิชาวิทยาศาสตร์    วิชาภาษาไทย  และวิชาภาษาอังกฤษ   วิชาใดวิชาหนึ่ง   ผู้เข้ารับการอบรมโรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  2  คน  ผู้เข้ารับการอบรมในโรงเรียนขยายโอกาส  จำนวน  3  คน  ในการอบรมครั้งนี้  ขอให้ครูผู้เข้ารับการอบรมเตรียมตัวชี้วัดในวิชาที่สอน ภาคเรียนที่  1  มาในวันอบรมด้วย   ขอให้ส่งแบบตอบรับมายังโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์  ภายในวันที่ 12  กันยายน  2560 เพื่อเตรียมจัดทำเกียรติบัตร

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้อำนวยการ

แนะนำ สพป.นบ.2

Facebook

วารสารครูประถมนนท์ 2

โรงเรียนสุจริต

อ่านเถิดเด็กไทย

เว็บไซต์หน่วยงาน

สารสนเทศการประเมินผล

link สารสนเทศ