Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

แผนการจัดการศึกษา

สารสนเทศ 2560

รายงานการดำเนินงาน

ทำเนียบสถานศึกษา 60

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

คู่มือประชาชน

E-Office สพฐ.

Tepe Online

Obec Awards

อ่านเถิดเด็กไทย

ค่าตอบแทนครูอบจ.ประจำเดือนสิงหาคม 2560

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน

      เนื่องด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนครูอบจ.ทางโรงเรียนสามารถเบิกเงินได้ภายในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 10.00น.

      กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้อำนวยการ

แนะนำ สพป.นบ.2

วารสารครูประถมนนท์ 2

เว็บไซต์หน่วยงาน

ลิงค์น่าสนใจ

 

 

สารสนเทศการประเมินผล

link สารสนเทศ

ห้องเรียนกีฬา