Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

แผนการจัดการศึกษา

สารสนเทศ 2560

รายงานการดำเนินงาน

ทำเนียบสถานศึกษา 60

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

คู่มือประชาชน

E-Office สพฐ.

Tepe Online

Obec Awards

อ่านเถิดเด็กไทย

ประชาสัมพันธ์การศึกษาอบรมของสถาบันพระปกเกล้า

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

    ด้วย สพฐ. ได้ประชาสัมพันธ์การศึกษาอบรมของสถาบันพระปกเกล้า  จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

    1. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 17 ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.kpi.ac.th และให้ส่งใบสมัครถึง สพฐ. ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2560

    2. หลักสูตรการบริการเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 16 ผู้สนใจสมัครได้ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรัชนีพร วงษ์รัตน์ 02 141 9615

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้อำนวยการ

แนะนำ สพป.นบ.2

วารสารครูประถมนนท์ 2

เว็บไซต์หน่วยงาน

ลิงค์น่าสนใจ

 

 

สารสนเทศการประเมินผล

link สารสนเทศ

ห้องเรียนกีฬา