Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

แจ้งโอนเงินโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูประจำการ ปีงบประมาณ2560

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (1.pdf)1.pdf กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์421 Kb133

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร  โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูประจำการ ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 11 ราย เมื่อวันที่ 8  สิงหาคม 2560

    กลุ่มบริหารการเงินฯ สพป.นบ.เขต2

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้อำนวยการ

แนะนำ สพป.นบ.2

Facebook

วารสารครูประถมนนท์ 2

โรงเรียนสุจริต

อ่านเถิดเด็กไทย

เว็บไซต์หน่วยงาน

สารสนเทศการประเมินผล

link สารสนเทศ