Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

แผนการจัดการศึกษา

สารสนเทศ 2560

ทำเนียบสถานศึกษา 60

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

คู่มือประชาชน

E-Office สพฐ.

Tepe Online

Obec Awards

link สารสนเทศ

ห้องเรียนกีฬา

สารสนเทศเพื่อการประเมินผล

อ่านเถิดเด็กไทย


แจ้งโอนเงินโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูประจำการ ปีงบประมาณ2560

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (1.pdf)1.pdf กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์421 Kb122

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร  โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูประจำการ ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 11 ราย เมื่อวันที่ 8  สิงหาคม 2560

    กลุ่มบริหารการเงินฯ สพป.นบ.เขต2

Share

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

20 ข่าวล่าสุด

รักษาราชการแทน

แนะนำ สพป.นบ.2

วารสารครูประถมนนท์ 2

ลิงค์น่าสนใจ

 

 

เว็บไซต์หน่วยงาน