Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ขอแจ้งเปลี่ยนที่ตั้งสำนักงาน จากเดิม ตั้งอยู่อาคาร สพม.3 ซอยไตรมา 11 ถนนรัตนาธิเบศร์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี มาเป็นภายในบริเวณโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์  เลขที่ 198  หมู่ 1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  11120 โทร. 02-0453271-2 e-mail: Nonthaburi.moe@gmail.com

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้อำนวยการ

แนะนำ สพป.นบ.2

Facebook

วารสารครูประถมนนท์ 2

โรงเรียนสุจริต

อ่านเถิดเด็กไทย

เว็บไซต์หน่วยงาน

สารสนเทศการประเมินผล

link สารสนเทศ