Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

ขอความร่วมมือในการจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ จะดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม -18 สิงหาคม 2560 จึงขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสนับสนุนอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานแจงนับ ซึ่งเป็นนักศึกษาของ กศน.จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจะเข้าไปสำรวจตามหมู่บ้านและชุมชนต่าง ๆ ตามสมควร

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้อำนวยการ

แนะนำ สพป.นบ.2

Facebook

วารสารครูประถมนนท์ 2

โรงเรียนสุจริต

อ่านเถิดเด็กไทย

เว็บไซต์หน่วยงาน

สารสนเทศการประเมินผล

link สารสนเทศ