Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

แผนการจัดการศึกษา

สารสนเทศ 2560

รายงานการดำเนินงาน

ทำเนียบสถานศึกษา 60

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

คู่มือประชาชน

E-Office สพฐ.

Tepe Online

Obec Awards

อ่านเถิดเด็กไทย

การประชุม Video Conference เรื่อง ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ด่วนที่สุด  

    ตามที่ สพฐ. จัดทำระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผุู้เข้ารับการพัฒนา นั้น เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าว พบข้อปัญหาจากครูผู้ลงทะเบียน  สพท. และผู้จัดหลักสูตรการอบรม สพฐ. จึงกำหนดการประชุม Video Conference เรื่อง ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา เพื่อตอบปัญหาดังกล่าว ในวันที่  14  ก.ค. 2560  เวลา  09.00 น. ขอให้ข้าราชการครูในสังกัดรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง OBEC TV

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้อำนวยการ

แนะนำ สพป.นบ.2

วารสารครูประถมนนท์ 2

เว็บไซต์หน่วยงาน

ลิงค์น่าสนใจ

 

 

สารสนเทศการประเมินผล

link สารสนเทศ

ห้องเรียนกีฬา