Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

ประชาสัมพันธ์"เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2560"

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

สพฐ.ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมและจัดทำคู่มือ "เทศกาลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" ปี2560 ในหัวข้อ "บ้านแห่งอนาคต" ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ทางโครงการได้มีการประชาสัมพันธ์เปิดตัวเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย (Little scientists Day 2017) พร้อมกัน 4 หน่วยงาน 1. สพฐ.จัดงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 2. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดงาน ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ กทม. 3. สสวท. จัดงาน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา 4. มศว. จัดงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต1  จึงขอเชิญชวนให้โรงเรียนในโครงการ ร่วมจัดกิจกรรม ในหัวข้อ "บ้านแห่งอนาคต" ในช่วงระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2560 สิงหาคม 2560 และสามารถดาว์นโหลดเอกสารสื่อคู่มือการจัดกิจกรรม ได้ที่www.Littlescientistshouse.com  (เอกสารตัวจริงอยู่ระหว่างการนำส่งจากสพฐ.)

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้อำนวยการ

แนะนำ สพป.นบ.2

วารสารครูประถมนนท์ 2

โรงเรียนสุจริต

เว็บไซต์หน่วยงาน

สารสนเทศการประเมินผล

link สารสนเทศ