เนื้อหา

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

มูลนิธิ เอ เอฟ เอส ประเทศไทย รับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอส เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ  ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 57 (พ.ศ.2561-2562)  ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน - วันที่อ 7 มิถุนายน 2560  นักเรียนสามารถกรอกใบสมัครผ่านโปรแกรมออนไลน์ได้ที่ www.afsthailand.org หรือโทร.02-5746197 ต่อ 502-507