Get Adobe Flash player

กลุ่มภายใน

เอกสารหน่วยงาน

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

Tepe Online

Obec Awards

จัดการผลการเรียน

เนื้อหา

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

มูลนิธิ เอ เอฟ เอส ประเทศไทย รับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอส เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ  ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 57 (พ.ศ.2561-2562)  ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน - วันที่อ 7 มิถุนายน 2560  นักเรียนสามารถกรอกใบสมัครผ่านโปรแกรมออนไลน์ได้ที่ www.afsthailand.org หรือโทร.02-5746197 ต่อ 502-507

Share

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบรับ-ส่งหนังสือ

ประเมินความพึงพอใจ

รับเรื่อง

แนะนำ สพป.นบ.2