Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

แผนการจัดการศึกษา

สารสนเทศ 2560

ทำเนียบสถานศึกษา 60

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

คู่มือประชาชน

E-Office สพฐ.

Tepe Online

Obec Awards

link สารสนเทศ

ห้องเรียนกีฬา

สารสนเทศเพื่อการประเมินผล

อ่านเถิดเด็กไทย


โอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือนมีนาคม 2560

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (1.pdf)1.pdf กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์529 Kb182
Download this file (2.pdf)2.pdf กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์444 Kb173

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  โอนเงินค่ารักษาพยาบาล,ค่าการศึกษาบุตร เข้าบัญชีข้าราชการแล้ว เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ดังเอกสารแนบ

      การเงิน สพป.นบ2

Share

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

20 ข่าวล่าสุด

รักษาราชการแทน

แนะนำ สพป.นบ.2

วารสารครูประถมนนท์ 2

ลิงค์น่าสนใจ

 

 

เว็บไซต์หน่วยงาน