Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

แผนการจัดการศึกษา

สารสนเทศ 2560

รายงานการดำเนินงาน

ทำเนียบสถานศึกษา 60

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

คู่มือประชาชน

E-Office สพฐ.

Tepe Online

Obec Awards

อ่านเถิดเด็กไทย

กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ปี 2560

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กำหนดจัดกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ประจำปี 2560เพื่อรณรงค์ให้สถานศึกษาสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา รวมทั้งพัฒนาต้นแบบการดำเนินการเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สถานศึกษาใดที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมกิจกรรม  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นใบสมัครได้ที่ เวปไซค์ www.oshthai.org  ตั้งแต่บัดนี้ถึง  วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 หรือที่ เบอร์โทร.02-4489128-39 ต่อ 710 

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้อำนวยการ

แนะนำ สพป.นบ.2

วารสารครูประถมนนท์ 2

เว็บไซต์หน่วยงาน

ลิงค์น่าสนใจ

 

 

สารสนเทศการประเมินผล

link สารสนเทศ

ห้องเรียนกีฬา