Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

แผนการจัดการศึกษา

สารสนเทศ 2560

ทำเนียบสถานศึกษา 60

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

คู่มือประชาชน

E-Office สพฐ.

Tepe Online

Obec Awards

link สารสนเทศ

ห้องเรียนกีฬา

สารสนเทศเพื่อการประเมินผล

อ่านเถิดเด็กไทย


กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ปี 2560

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กำหนดจัดกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ประจำปี 2560เพื่อรณรงค์ให้สถานศึกษาสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา รวมทั้งพัฒนาต้นแบบการดำเนินการเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สถานศึกษาใดที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมกิจกรรม  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นใบสมัครได้ที่ เวปไซค์ www.oshthai.org  ตั้งแต่บัดนี้ถึง  วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 หรือที่ เบอร์โทร.02-4489128-39 ต่อ 710 

Share

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

20 ข่าวล่าสุด

รักษาราชการแทน

แนะนำ สพป.นบ.2

วารสารครูประถมนนท์ 2

ลิงค์น่าสนใจ

 

 

เว็บไซต์หน่วยงาน