Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ปี 2560

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กำหนดจัดกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ประจำปี 2560เพื่อรณรงค์ให้สถานศึกษาสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา รวมทั้งพัฒนาต้นแบบการดำเนินการเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สถานศึกษาใดที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมกิจกรรม  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นใบสมัครได้ที่ เวปไซค์ www.oshthai.org  ตั้งแต่บัดนี้ถึง  วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 หรือที่ เบอร์โทร.02-4489128-39 ต่อ 710 

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้อำนวยการ

แนะนำ สพป.นบ.2

Facebook

วารสารครูประถมนนท์ 2

โรงเรียนสุจริต

อ่านเถิดเด็กไทย

เว็บไซต์หน่วยงาน

สารสนเทศการประเมินผล

link สารสนเทศ