Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

(ร่าง)ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง(DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (1.pdf)1.pdf กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์586 Kb85
Download this file (1_1.pdf)1_1.pdf กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์650 Kb59
Download this file (2.pdf)2.pdf กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์207 Kb54
Download this file (2_2.pdf)2_2.pdf กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์635 Kb56
Download this file (3_3.pdf)3_3.pdf กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์655 Kb50

(ร่าง) ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เรื่องประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้อำนวยการ

แนะนำ สพป.นบ.2

Facebook

วารสารครูประถมนนท์ 2

โรงเรียนสุจริต

อ่านเถิดเด็กไทย

เว็บไซต์หน่วยงาน

สารสนเทศการประเมินผล

link สารสนเทศ